Ep coc be tong ly tam

Thi công ép cọc bê tông dự án khu đô thị mới như dự án khu đô thị Asia Phú Mỹ. Cọc bê tông sử dụng là cọc bê tông ly tâm. Chiều dài ép dao động từ 36m đến 39m….