Là nhà thầu chính cũng như khi làm đối tác của các đơn vị tổng thầu. Chúng tôi đã thi công cung cấp và ép cọc bê tông cho nhiều công trình trên toàn quốc.