Ep coc be tong benh vien da khoa bao son

Chúng tôi là nhà thầu chính thi công phần ép cọc bê tông cho dự án xây dựng công trình công cộng như dự án Bệnh viện đa khoa Bảo Sơn, ép cọc bê tông chân tháp, ép cọc bê tông móng tượng đài…