Tư vấn giải pháp và thi công gia cố các loại nền móng theo thực tế địa chất thực tế và quy mô của từng công trình.