thu tai coc be tong, nen tinh coc be tong

Thử tải cọc bê tông, nén tĩnh cọc bê tông sau khi ép cọc để kiểm tra khả năng chịu tải của cọc và đất trước khi tiến hành ép cọc bê tông đại trà.